Тел: + 389 2 32 18 902  Улица „Гоце Делчев" Д.Т.Ц. Мавровка, Лам A Спрат 5, 1000 Скопје  |   Дома   |   English  |  Shqip  


Добро ни дојдовте,

Унија Финансиска Скопје, агент на Western Union Services Inc. за Македонија, ви обезбедува ексклузивна електронска услуга. За сите потребни информации посетете ја нашата веб страница. Повеќе